Kvaliteta

U 2009. godini uveli smo poslovne procedure u skladu sa standardom kvaliteta ISO 9001: 2008, au januaru 2010. uspješno smo prošli reviziju poslovanja sa Bureau Veritas Slovenia.

 

 

Kvalitet naših usluga

Pored timskog rada svih zaposlenih, kvalitet naših usluga je najvažnija vrednost i predstavlja nastojanje da se konstantno poboljšavaju svi procesi u našoj kompaniji.Zasnovan je na fokusiranju na ispunjavanje očekivanja kupaca, dobavljača, zaposlenih i okruženja u kojem poslujemo. Svi zaposleni u kompaniji svakodnevno osiguravaju kvalitetnu uslugu i na taj način doprinose stalnim poboljšanjima.  


Kvalitetna usluga može se uspešno izvršiti ako su ispunjeni sledeći uslovi:
    usklađenost sa zahtevima kupaca,
    poštovanje cene i rokove za isporuke,
    zadovoljstvo naših kupaca i zaposlenih u kompaniji.  


Istovremeno, brinemo se za naše zaposlene, njihov lični rast, pripadnost kompaniji, kvalifikacije, obrazovanje i motivaciju za rad. Bez održavanja i modernizacije vozila nije moguće predstaviti kvalitetnu uslugu, pa je naša flota vozila moderna i opremljena sa ekološki najprihvatljivijim EURO 6 vozilima.

Za zagotavljanje bolj�e uporabni�ke izku�nje in za analizo podatkov o obiskanosti na�a spletna stran uporablja spletne pi�kotke. Ve� informacij Strinjam se