Dobili smo licencu za carinska pojednostavljenja / AEOC

Pridobili smo status pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske poenostavitve / AEOC.

Pri izvedbi predhodne revizije in opravljeni kontroli pristojnega finančnega urada, smo pridobili dovoljenje AEOC številka 4244-425/2018-7.

 

29.12.2015 / SL / Uradni list Evropske unije / L 343/558
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2447
z dne 24. novembra 2015
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
Več o uredbi

... 

Za zagotavljanje bolj�e uporabni�ke izku�nje in za analizo podatkov o obiskanosti na�a spletna stran uporablja spletne pi�kotke. Ve� informacij Strinjam se